Winkelwagen

geen items
Totaal:
€ 0,00
Vergroot foto
Logo
Logo

TOILETREINIGER WC-EEND NR. 1 ONTKALKER 750ML

€ 4,29 € 5,19 incl BTW

Verpakt per FLES

Prijs per FLES/750 milliliter

Bestelnummer 890445

MInimum afname 1

Merk WC eend

Levertijd 1 werkdag

op voorraad

Aantal Prijs
1 € 4,29
12 € 4,08
Meer product informatie >>

Gerelateerde producten

EMMER 12 LITER ROOD

EMMER 12 LITER ROOD

€ 5,46 (€ 6,61 incl. BTW)

Bestelnummer: 1405772

Verpakt per: STUK

Prijs per:STUK

op voorraad

MICROVEZELDOEK SCOTCH-BRITE ESSENTIAL ROOD

MICROVEZELDOEK SCOTCH-BRITE ESSENTIAL ROOD

€ 12,50 (€ 15,12 incl. BTW)

Bestelnummer: 891608

Verpakt per: PAK

Prijs per:PAK/10 stuk

op voorraad

SCHUURSPONS SCOTCH -BRITE DELICAAT 70X133MM ROOD

SCHUURSPONS SCOTCH -BRITE DELICAAT 70X133MM ROOD

€ 18,48 (€ 22,36 incl. BTW)

Bestelnummer: 891617

Verpakt per: PAK

Prijs per:PAK/10 stuk

op voorraad

Omschrijving

  • WC-Eend Nr. 1 Ontkalker geeft je toiletpot een schoonmaakbeurt van 360°.
  • Het is verrassend fris.
  • En dat zonder problemen.
  • Met zijn uniek gevormde hals die tot vlak onder de rand reikt, biedt WC-Eend Nr. 1 Ontkalker complete hygiëne voor je toilet, waardoor het schoon en fris blijft.
  • Bovendien verwijdert hij kalkaanslag en laat hij een frisse, langdurige geur achter.
  • Gevarenaanduidingen: H280: Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming. H290, cat. 1: Kan bijtend zijn voor metalen. H302, cat. 4: Schadelijk bij inslikken. H314, cat. 1A, 1B en 1C: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels. H315, cat. 2: Veroorzaakt huidirritatie. H318, cat. 1: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H319, cat. 2A: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H335, cat. 3: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H400, cat. 1: Zeer giftig voor in het water levende organismen. H410, cat. 1: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H411, cat. 2: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H412, cat. 3: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • Veiligheidsaanbevelingen: P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P264: Na het werken met dit product ... grondig wassen. P280: Beschermende kledij dragen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen. P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P304+P340: NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P405: Achter slot bewaren. P501A: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen. P501B: Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften.

Specificaties

Productnummer: 890445
Merk: WC eend
Voorraad: 430
Verpakt per: FLES / 1
Prijs per: FLES/750 milliliter
Kleuren: Blauw